Perfil público

Roberto Manuel Rodríguez Méndez

Badalona - España

Número de obras:1
Lecturas de sus textos:86
Votaciones recibidas:0
Obras que ha votado:142

En aquests moments tinc la convicció que no ens queda cap més alternativa. I cada dia amb més rotunditat. El camí és atzarós i complex, entrem en un terreny desconegut i haurem de ser molt rigorosos, però també és cert que ja hem tastat què significa quedar-se a Espanya i el pa que s’hi dóna

Expandir biografía Reducir biografía

Interesado por: Me interesa la literatura en un sentido amplio, sin predilección de género, Microrrelato, Cuento corto / relato breve, Novela corta / nouvelle, Novela en un sentido amplio, Artículo / Crónica / periodismo literario

Autores o libros favoritos: Pilar Rahola y Sílvia Soler

Obras independientes de Roberto Manuel Rodríguez Méndez

Obras favoritas de Roberto Manuel Rodríguez Méndez

Ver más favoritos

Obras guardadas de Roberto Manuel Rodríguez Méndez

Ver más obras guardadas

Personas a las que sigue

Personas que le siguen